STYRELSEN fr o m 2021-12-20

Startsidan

Innehåll

Historik

Tider, Aktuellt

Ranking

Klubbtävl...

Seriespel

Tävlings res...

Meddelande
ORDFÖRANDE KENT
KARLSSON
070-5706771 kent.karlsson@stora-btk.se
VICE ORDFÖRANDE TEODOR KARLSSON    
SEKRETERARE KENNETH
MELIN
  kenneth.melin@stora-btk.se
KASSÖR MATS HOLFVE   mats.holfve@stora-btk.se
LEDAMOT MIKAEL
KARLÉN
  mikael.karlen@stora-btk.se
LEDAMOT TOMAS SANDELL   tomas.sandell@stora-btk.se
SUPPLEANT ROBERT LARSSON   robert.larsson@stora-btk.se
SUPPLEANT ANN GUSTAVSSON    

Uppdaterad: 2022-01-18
Sidansvarig: Kent Karlsson